ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η εξαγωγή των καλλυντικών στην Ευρώπη προϋποθέτει πως υπάρχει ένας άρτιος και επιστημονικά τεκμηριωμένος φάκελος του εκάστοτε καλλυντικού προϊόντος.

Εφόσον υπάρχει ο “φάκελος” του προϊόντος, από τις αναλύσεις του καταχωρούνται τα δεδομένα την Ευρωπαϊκή βάση – πλατφόρμα καλλυντικών προϊόντων.

Στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων καταχωρούν τα προϊόντα τους εγγεγραμμένοι παραγωγοί καλλυντικών (εργαστήρια πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Φ.) ή εταιρίες που παράγουν τα καλλυντικά τους σε άλλα πιστοποιημένα εργαστήρια.

Εφόσον, το προϊόν καταχωρηθεί επιτυχώς στην Ευρωπαϊκή βάση, μπορεί να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και στις περισσότερες, αν όχι όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Σε κάποιες χώρες, κυρίως τρίτες χώρες ή το Ηνωμένο Βασίλειο εν παραδείγματι, απαιτείται και η έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγών.

Η εταιρία μας είναι στη διάθεσή σας για να οργανώσει, μελετήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα απαιτούμενα βήματα από τον σχεδιασμό της φόρμουλας ενός καλλυντικού, τις αναλύσεις και τον φάκελο του προϊόντος, την καταχώρηση της εταιρίας και του τελικού προϊόντος στο CPNP, μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγωγής σε όλη την Ευρώπη.

Εμπιστευτείτε μας!

 

elGreek