Η «Ανεμόεσσα», μέσω των εξειδικευμένων στελεχών της, αναλαμβάνει εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις προσωπικού και υπευθύνων είτε στο χώρο του εργαστηρίου της «Ανεμόεσσας» είτε μέσω του διαδικτύου.