Επικοινωνία

Αποστολή Μηνύματος

Εργαστήριο

Διεύθυνση:

Χατζηπαναγιωτίδη 23-25, Καλαμαριά

ΤΚ 55132 – Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:
+30 2313 252040

+30 6986 02 21 01