Εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας

«Όταν η Φύση συναντά την Εκπαίδευση». Στο τέλος του εργαστηρίου, τα παιδιά ζωγραφίζουν την ευχή τους για τα παιδιά του Make-a-Wish και ζωντανεύουν τις εικόνες τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας! Σε συνεργασία με την Ειδική Παιδαγωγό Ελισάβετ Κεχαγιά.