Η«Ανεμόεσσα Κοιν.Σ.Επ.» είναι επιχείρηση συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 και δημιουργεί χειροποίητα φυσικά προϊόντα περιποίησης από αγνά υλικά με πλούσιες ιδιότητες το κάθε ένα. Θέλουμε προϊόντα φυσικά, κοντά στην ελληνική γη, με πλούσιες ιδιότητες και αποτελέσματα τόσο στο πρόσωπο, όσο και στο σώμα. Προϊόντα που απευθύνονται από μικρά παιδιά μέχρι σε βαθιά ηλικιωμένους ανθρώπους. Οι σκοποί του συνεταιρισμού ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:

• προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,
• συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,
• προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά

Συγκεκριμένα ένας από τους σκοπούς του Συνεταιρισμού είναι η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος ασκεί και θα συνεχίσει να ασκεί δραστηριότητες οι οποίες  προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως:

  • Ηλικιωμένοι και αναξιοπαθούντες
  • παιδιά
  • άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

• την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
• την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
• τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,
• την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ